Slutbesiktning

Slutbesiktning

Slutbesiktning är en viktig del av din byggentreprenad både för dig och din entreprenör (byggare).

För att garantera att huset du byggt eller badrummet du har renoverat uppfyller dagens standard. Så är det viktigt att du låter en duktig besiktningsman kontrollera det du har låtit uppföra eller renovera.

slutbesiktning
Slutbesiktning av utbyggnad

Besiktning av entreprenad

Vi har besiktningsmän med lång erfarenhet av att besiktiga entreprenader. Vi jobbar främst i Västra Götaland så som Göteborg, Borås, Partille, Alingsås, Lerum, Vårgårda, Vara, Kungsbacka mm.

Slutbesiktningen så går det till

När vi, beställare och besiktningsman har kommit överens och skrivit ett kontrakt med ABK 09 som grun, så är det dags för dig som beställare att skicka över alla handlingar som finns i projektet. Det är tex kontrakt, ritningar, byggmötesprotokoll, ÄTA-avtal och övrig information där det framkommer vad som är avtalat mellan parterna.

När vi träffas på plats så ska det finnas representanter från byggherre , entreprenören eller entreprenörerna, ev den kontrollansvarige.

slutbesiktning
Slutbesiktning av entreprenad i Göteborg

Vi jobbar nästan alltid med fast pris på våra besiktningar

Vad besiktigar vi vid besiktnings tillfället?

Alla delar av entreprenaden ska besiktigas. Det kan vara så att vissa delar av huset ej är möjliga att besiktiga vid besiktningstillfället. Då ska dessa delar av huset till exempel tak eller höga fasader besiktigas i efterhand av besiktningsmannen.

Är det så, så ska det framkomma i utlåtandet, och de delar ska besiktigas vid ett senare tillfälle, när de är åtkomliga för besiktningsmannen.

Besiktningsmannen kommer inte att prova alla funktioner i huset. Det skall däremot vara gjort godkänd funktionsprovning av alla funktioner i huset av entreprenörerna innan besiktningen. Som ska kunna uppvisa intyg på egenkontroller för dig. 

Om ni som byggherre hittar något fel eller att något inte fungerar, kan ni anmäla det till entreprenören inom sex månader från slutbesiktningsdatumet.

Efter besiktningen bedömer besiktningsmannen om entreprenaden blir godkännd eller inte godkännd.

Om det inte finns några fel, godkänns entreprenaden. Om det finns fel av mindre betydelse och fel i begränsad omfattning.

Finns det däremot en mängd fel av betydande karaktär, så ska besiktningsmannen underkänna entreprenaden och redovisa detta i protokollet.

Entreprenadbesiktning i Göteborg Partille Lerum Alingsås Borås Vårgårda Kungsbacka

Besiktningar som vi utför!

  • Slutbesiktning
  • 59- besiktning (tvåårsbesiktning)
  • Förbesiktning
  • Särskild besiktning
  • Efterbesiktning
  • Överbesiktning
  • Kontrollbesiktning
  • Överlåtelsebesiktning
  • Fuktbesiktningar

Västra Götaland, Göteborg, Alingsås, Lerum, Partille, Borås, Vårgårda, Vara, Kungsbacka, Kungälv och angränsande kommuner bor du här så är du välkommen att kontakta oss

Du som beställare, ofta byggherre är vår beställare men vi måste vara opartiska i vår professionalitet så förmodligen kommer vi att både godkänna och inte godkänna påpekande från dig.

Det är viktigt att du har förtroende för din besiktningsman.

Ibland kan det vara så att ni har beställt något, som inte riktigt var vad ni ville ha vilket innebär att slutbesiktningen inte gör er nöjda.

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂