Slutbesiktning

Slutbesiktning

Vi besiktigar ditt projekt med certifierade besiktningsmänn

Vad besiktigar vi vid besiktnings tillfället?

Alla delar av entreprenaden ska besiktigas. Det kan vara så att vissa delar av huset ej är möjliga att besiktiga vid besiktningstillfället. Då ska dessa delar av huset till exempel tak eller höga fasader besiktigas i efterhand av besiktningsmannen.
Är det så, så ska det framkomma i utlåtandet, och de delar ska besiktigas vid ett senare tillfälle, när de är åtkomliga för besiktningsmannen.
Besiktningsmannen kommer inte att prova alla funktioner i huset. Det skall däremot vara gjort godkänd funktionsprovning av alla funktioner i huset av entreprenörerna innan besiktningen. Som ska kunna uppvisa intyg på egenkontroller för dig.
Om ni som byggherre hittar något fel eller att något inte fungerar, kan ni anmäla det till entreprenören inom sex månader från slutbesiktningsdatumet.
Efter besiktningen bedömer besiktningsmannen om entreprenaden blir godkänd eller inte godkänd.
Om det inte finns några fel, godkänns entreprenaden. Om det finns fel av mindre betydelse och fel i begränsad omfattning.
Finns det däremot en mängd fel av betydande karaktär, så ska besiktningsmannen underkänna entreprenaden och redovisa detta i protokollet.
Entreprenadbesiktning i Göteborg Partille Lerum Alingsås Borås Vårgårda Kungsbacka

Viktigt!

Slutbesiktning är en viktig del av din byggentreprenad både för dig som byggherre och din entreprenör (byggare).

Besiktning av entreprenad

Vi har besiktningsmän med lång erfarenhet av att besiktiga entreprenader. Vi jobbar främst i Västra Götaland så som Göteborg, Borås, Partille, Alingsås, Lerum, Vårgårda, Vara, Kungsbacka mm.’

Slutbesiktningen så går det till!

När vi, beställare och besiktningsman har kommit överens och skrivit ett kontrakt med ABK 09 som grund, så är det dags för dig som beställare att skicka över alla handlingar som finns i projektet. Det är tex kontrakt, ritningar, byggmötesprotokoll, ÄTA-avtal och övrig information där det framkommer vad som är avtalat mellan parterna.

När vi träffas på plats så ska det finnas representanter från byggherre , entreprenören eller entreprenörerna, ev den kontrollansvarige.

Besiktningar som vi utför!

  • Slutbesiktning
  • 59- besiktning (tvåårsbesiktning)
  • Förbesiktning
  • Särskild besiktning
  • Efterbesiktning
  • Överbesiktning
  • Kontrollbesiktning
  • Överlåtelsebesiktning
  • Fuktbesiktningar

Dagens krav på byggnadsverk


För att garantera att huset du byggt eller badrummet du har renoverat uppfyller dagens standard. Så är det viktigt att du låter en duktig besiktningsman kontrollera det du har låtit uppföra eller renovera.

Fast pris

Vi jobbar nästan alltid med fast pris på våra besiktningar
Du som beställare, ofta byggherre är vår beställare men vi måste vara opartiska i vår professionalitet så förmodligen kommer vi att både godkänna och inte godkänna påpekande från dig.
Det är viktigt att du har förtroende för din besiktningsman.

Var vi jobbar!

Västra Götaland, Göteborg, Alingsås, Lerum, Partille, Borås, Vårgårda, Vara, Kungsbacka, Kungälv och angränsande kommuner bygger du i detta området så är du välkommen att kontakta oss

Besiktningsbilder

entreprenadbesiktning
Att besiktiga under bygget kan vara en fördel då endel utrymmen är svåra att besiktiga efter att det är färdigbyggt
Slutbesiktning

Att besiktiga ditt byggprojekt är viktigt för att du ska kunna känna dig trygg och få ett bra avslut på din byggaffär

Slutbesiktning innebär ofta att byggherre och entreprenör kan avsluta entreprenaden på ett bra sätt