Priser

Priser

Konkurentkraftiga priser

Priser

Priser på kontrollansvar, besiktning, ritningar, energiberäkningar, mm.!

Att få ett fast pris på det du vill beställa, är en självklarhet för oss.

Vi har även satt ihop ett antal paket med det som är vanligast att kunder beställer av oss för kunna genomföra sina byggprojekt på ett tryggt sätt.
Några av tjänsterna levereras av våra samarbetspartners.
Det är viktigt att tänka på att trots att ni beställer ett paket av oss så kanske det inte går att implementera med det som ni tänkt att bygga.
Så vi rekommenderar alltid att ni berättar ingående för oss vad ni tänkt bygga.

Alla priser är inkl moms, alla priser är baserade på standard utförande, vi skickar alltid ut en gratis offert på varje specifikt objekt.

Styckpriser

 
 • Kontrollansvar nyproduktion av villa 22 000kr
 • Kontrollansvar utbyggnad upp till ca 50m2 10 000kr
 • Kontrollansvar utbyggnad över 50m2 16 000kr
 • Kontrollansvar industribyggnad 35 000kr
 • Slutbesiktning villa 7 000kr
 • Slutbesiktning villa inkl förbesiktning 9 000kr
 • Slutbesiktning badrum 3 500kr
 • Slutbesiktning utbyggnad 5 000kr
 • Slutbesiktning industribyggnad 18 000kr
 • Slutbesiktning flerfamiljshus på offert
 • Bygglovsritning villa 25 000kr
 • Konstruktions ritningar villa (bygg) 15 000kr
 • Energiberäkning nyproduktion villa 9 000kr
 • Provtryckning nyproduktion villa 8 000kr
 • U-värdesberäkning utbyggnad 2 500kr
 • Överlåtelsebesiktning 10 500kr
 •  

Paket 1, 28 000kr Kontrollansvar/ slutbesiktning

 

 • Upprättande av kontrollplan
 • Medverkande vid tekniskt samråd
 • Erforderliga platsbesök
 • Medverkande vid platsbesök med kommunen
 • Upprättande av utlåtande
 • Insamling av egenkontroller
 • Ansökning av slutintyg

Slutbesiktning

 • Genomgång av handlingar
 • Besiktning på plats
 • Upprättande av protokoll

Kontakta oss

Paket 2, 35 000kr Kontrollansvar/ slutbesiktning/ provtryckning

 

 • Upprättande av kontrollplan
 • Medverkande vid tekniskt samråd
 • Erforderliga platsbesök
 • Medverkande vid platsbesök med kommunen
 • Upprättande av utlåtande
 • Insamling av egenkontroller
 • Ansökning av slutintyg

Slutbesiktning

 • Genomgång av handlingar
 • Besiktning på plats
 • Upprättande av protokoll

Provtryckning

 • Genomgång av befintlig energiberäkning
 • Provtryckning av hus
 • Kontroll av var det läcker
 • Upprättande av provtrycknings protokoll

Kontakta oss

Paket 3 60 000kr Kontrollansvar/ bygglovsritningar/ provtryckning/ slutbesiktning

 

 • Upprättande av kontrollplan
 • Medverkande vid tekniskt samråd
 • Erforderliga platsbesök
 • Medverkande vid platsbesök med kommunen
 • Upprättande av utlåtande
 • Insamling av egenkontroller
 • Ansökning av slutintyg

Bygglovsritningar

 • Skiss
 • Situationsplan
 • Planritningar
 • Fasadritningar
 • Sektionsritningar

Provtryckning

 • Genomgång av befintlig energiberäkning
 • Provtryckning av hus
 • Kontroll av var det läcker
 • Upprättande av provtrycknings protokoll

Slutbesiktning

 • Genomgång av handlingar
 • Besiktning på plats
 • Upprättande av protokoll

Kontakta oss

Paket 4 80 000kr Kontrollansvar/ bygglovsritningar/ konstruktionsritningar/ Energiberäkning/ provtryckning

 

 • Upprättande av kontrollplan
 • Medverkande vid tekniskt samråd
 • Erforderliga platsbesök
 • Medverkande vid platsbesök med kommunen
 • Upprättande av utlåtande
 • Insamling av egenkontroller
 • Ansökning av slutintyg

Bygglovsritningar

 • Skiss
 • Situationsplan
 • Planritningar
 • Fasadritningar
 • Sektionsritningar

Provtryckning

 • Genomgång av befintlig energiberäkning
 • Provtryckning av hus
 • Kontroll av var det läcker
 • Upprättande av provtrycknings protokoll

Slutbesiktning

 • Genomgång av handlingar
 • Besiktning på plats
 • Upprättande av protokoll

Konstruktionsritningar

 • Takstolsritning
 • Sektionsritning vägg
 • Sektionsritning tak
 • Grundritning
 • Bjälklag
 • VVS ritning
 • Ventilationsritning

Energiberäkning

 • Genomgång av ritningar
 • Beräkning av väggar, golv, tak, fönster mm
 • Upprättande energiberäkningsprotokoll

Kontakta oss

Priser på kontrollansvar, besiktning, ritningar, energiberäkningar