Efterbesiktning

Efterbesiktning

Att göra en efterbesiktning är viktigt för att du ska fånga upp så att besiktningsanmärkningar blir åtgärdade.

Har du ingen efterbesiktning så finns det risk att anmärkningarna inte blir åtgärdade eller att du får inte får ersättning för de anmärkningarna som inte är åtgärdade.

Efterbesiktning
Efterbesiktning